Zorgmijders

GGZ Familiecoaching

Zorgmijders

Vaak lukt het niet om mensen met psychotische problematiek te bewegen tot het accepteren van zorg.

In veel gevallen spelen de naastbetrokkenen van de patiënt een sleutelrol daarbij. Wanneer naastbetrokkenen erin slagen om op een constructieve manier te communiceren met de patiënt over de problemen zoals de patiënt die zelf ervaart, dan is er meer kans dat de patiënt uiteindelijk hulp accepteert.

Team toeleiding en terugleiding (T&T)

Het team toeleiding en terugleiding bestaat uit twee leden: Eén van de twee T&T-medewerkers heeft zelf veel ervaring in zijn eigen gezin met iemand die zorg meed en ook veel ervaring met het coachen van familieleden in een vergelijkbare situatie. De andere T&T-medewerker is sociaal psychiatrisch verpleegkundige met eveneens veel praktijkervaring. Zij heeft de eindverantwoording voor inhoud, kwaliteit en professionaliteit. Het team zoekt samenwerking met de familieleden van mensen die noodzakelijke zorg mijden.

Werkwijze:

•Team toeleiding & terugleiding zoekt contact met familieleden via de buurtteams, behandelaren en de (social) media.

•T&T coacht de familieleden om op een constructieve, respectvolle en oordeelsvrije manier contact te maken en te onderhouden met hun familielid.

•T&T informeert de familieleden over de mogelijkheden binnen de GGZ.

•T&T zoekt de samenwerking met behandelaars en maakt afspraken.

•T&T richt zich in de eerste plaats op de familieleden, maar schroomt niet om samen met die familieleden contact met de patiënt te maken.

•T&T probeert de drempel te verlagen door zowel de patiënt als de familie te motiveren.

 

De pilot ‘Toeleiding en terugleiding’ is uitsluitend beschikbaar in de regio Utrecht. Gefinancierd vanuit het ZonMw budget voor Personen Met Verward Gedrag.

 

Wilt u meer informatie over de pilot? Neem dan vrijblijvend, kosteloos en vertrouwelijk contact op via info@GGZfamiliecoaching.nl