Hulpverleners

GGZ Familiecoaching

INFORMATIE VOOR HULPVERLENERS

 

Coaching van familieleden van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen; Met inzet van familie-ervaringsdeskundigen (FED’s)

 

1. Waarom familieleden coachen? De prognose van patiënten is beter wanneer hun familie betrokken, geïnformeerd, gemotiveerd is. De kwaliteit van leven van de patiënt én van diens familie wordt beter.

2. Waarom FED’s inzetten? Voor veel mensen is “ervaring” geloofwaardiger dan “boekenwijsheid”. FED’s gebruiken andere, vaak duidelijker woorden. FED’s kunnen indirecter zijn. Niet: u moet zó handelen, maar: ik heb bij mijn eigen zoon zó gehandeld en dat bleek te werken. FED’s werken (in ons project) pro deo; hebben ook veel tijd om dingen uit te zoeken.

3. De coachinggesprekken worden gevoerd met individuele families, dus niet in multi-family groepen. De patiënt zelf hoeft niet bij de gesprekken aanwezig te zijn.

4. De gesprekken kunnen op elke passende locatie plaatsvinden. Ook bij de familie thuis.

5. Gewoonlijk wordt een coachinggesprek geleid door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). De SPV faciliteert, vult aan, neemt over indien nodig, en bewaakt de kwaliteit van het gesprek. De SPV bevordert in het gesprek dat de familie-ervaringsdeskundigheid van de FED optimaal wordt ingezet.

6. De SPV en de FED hebben beiden de familie-coaching opleiding gevolgd.

7. De SPV en de FED hebben geen inzage in het dossier van de patiënt, en houden zich buiten de behandeling.

8. Familiecoaching wordt uitgevoerd in opdracht van de behandelaars/begeleiders van de patiënt.

9. De SPV en de FED ondersteunen het beleid en de behandeling van degenen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling en/of begeleiding van de patiënt. Ze varen géén eigen koers. Ze voeren desgewenst specifieke taken uit op verzoek van behandelaars of begeleiders. Ze rapporteren terug aan de behandelaars/begeleiders, tenzij de familie dat niet toestaat.

10. Duur van de familiecoaching: Eerste reeks contacten meestal 4 á 8. Maar vaak wordt de draad weer opgepakt als familie en cliënt opnieuw een moeilijke periode doormaken.

11. Familiecoaching vervangt nooit de directe contacten tussen de familie en de behandelaars/begeleiders van de cliënt.

12. Familiecoaching vraagt soms een sterk vasthoudende aanpak. Families begrijpen niet altijd hoe belangrijk hun eigen rol is, en hoe belangrijk het is om op een goede manier om te leren gaan met hun zieke familielid.

13. Het familiecoaching team in de regio Utrecht heeft veel ervaring in de coaching van families van niet-westerse afkomst. Er zijn vrijwillige tolken aan het team verbonden die de Berberse, Marokkaans-Arabische en Klassiek-Arabische talen beheersen.

 

Tom Rusting (bijgewerkt 4-1-2016)

 

Kijk en luister naar onderstaande presentatie om te zien hoe familiecoaching werkt

U overweegt om ook familie-ervaringsdeskundigen in te zetten voor de coaching van families van patiënten / cliënten?

Bedenk dat het een zware, belastende en verantwoordelijke taak is. De familie-ervaringsdeskundigen worden regelmatig geconfronteerd met uiterst complexe meervoudige problematiek die hard kan binnenkomen en oude wonden kan openrijten. En lang niet alles lukt; dat kan behoorlijk frustrerend zijn.

Een ervaren familie-lid wordt pas familie-ervaringsdeskundige na een zorgvuldige training en na een goede inwerkperiode.

Familie-ervaringsdeskundigen werken onder leiding van een Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige. Die SPV moet dezelfde training gevolgd hebben.

Vraag via het tab-blad "contact" naar ons trainingsaanbod.

 

 

In de regio Utrecht werken we met onbezoldigde familiecoaches. Dat is een praktische keuze omdat de tijd van familie-ervaringsdeskundigen nog altijd niet door de instellingen kan worden gedeclareerd op de zorgverzekeringen.