Voor naasten van zorgmijders

GGZ Familiecoaching

Zorgmijders

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening beseffen vaak niet dat hun problemen veroorzaakt worden door een ziekte en dat hun problemen kunnen worden behandeld. Ze mijden de psychiatrische zorg die ze eigenlijk hard nodig hebben. Ze laten zich ook niet gemakkelijk overtuigen dat ze zorg nodig hebben, want zij hebben een heel andere verklaring voor de problemen die ze ondervinden in hun dagelijks leven. Familieleden of andere naastbetrokkenen voelen zich onmachtig.

Team toeleiding en terugleiding (T&T)

Het team toeleiding en terugleiding bestaat uit twee leden: Eén van de twee T&T-medewerkers heeft zelf veel ervaring in zijn eigen gezin met iemand die zorg meed en ook veel ervaring met het coachen van familieleden in een vergelijkbare situatie. De andere T&T-medewerker is sociaal psychiatrisch verpleegkundige met eveneens veel praktijkervaring. Zij heeft de eindverantwoording voor inhoud, kwaliteit en professionaliteit. Het team zoekt samenwerking met de familieleden van mensen die noodzakelijke zorg mijden.

Werkwijze:

•Team toeleiding & terugleiding zoekt contact met familieleden via de buurtteams, behandelaren en de (social) media.

•T&T coacht de familieleden om op een constructieve, respectvolle en oordeelsvrije manier contact te maken en te onderhouden met hun familielid.

•T&T informeert de familieleden over de mogelijkheden binnen de GGZ.

•T&T zoekt de samenwerking met behandelaars en maakt afspraken.

•T&T richt zich in de eerste plaats op de familieleden, maar schroomt niet om samen met die familieleden contact met de patiënt te maken.

•T&T probeert de drempel te verlagen door zowel de patiënt als de familie te motiveren.

 

De pilot ‘Toeleiding en terugleiding’ is uitsluitend beschikbaar in de regio Utrecht. Gefinancierd vanuit het ZonMw budget voor Personen Met Verward Gedrag.

 

Wilt u meer informatie over de pilot of zoekt u hulp met een familielid? Neem dan vrijblijvend, kosteloos en vertrouwelijk contact op via info@GGZfamiliecoaching.nl